Věřím, že lidskou svobodu lze vyjádřit jedním slůvkem, které slouží jako cihlička přidržující dveře existence dokořán - možná.
- Robert Fulghum

Panda Emoji-11 (Clap) [V1] by Jerikuto Dattebane! •Spoluautorská FF s N.U.T.První a druhý díl na Konoze Panda Emoji-11 (Clap) [V1] by Jerikuto


Nenávidím, když přede mnou leží prázdná stránka.

Červenec 2016

Upřímný úsměv [FF]

20. července 2016 v 20:09 | Tori.U |  Překlady a Fanfikce
Zadíváš-li se na zeď plnou skvrn nebo zeď postavenou z různých kamenů, možná zjistíš, že vypadá jako nejrůznější krajiny lemované horami, řekami, skalami, stromy, pláněmi, širokými údolími a kopci v nejrůznějších uskupeních. Nebo uvidíš bitvu a bojující postavy, nebo zvláštní tváře, kostýmy, nekonečnou plejádu předmětů, z nichž vybereš a namaluješ dokonalé tvary.
- Leonardo da Vinci


Chodbami akademie se rozléhá zvonění a děti se sbíhají do učeben. Je ticho, zdá se. Ale uvnitř ve třídách je tomu jinak. Děti shluklé ve skupinkách debatují, vyprávějí si, smějí se. Přestávka pro ně ještě neskončila. U jednoho stolu je parta dívek, naproti je okukuje čtveřice hochů. Jinde zase klábosí dvě kamarádky. V rohu si stydlivý chlapec čte knížku. Jakmile někdo stiskne kliku, všichni se rychle přesunou na svá místa a sborově pozdraví.
V této třídě to probíhá jinak. Vlastně všechno je jiné. Žáci nosí šedý stejnokroj, neznají nekázeň, vždy dělají jen to, to mají. Během čekání na senseie spořádaně sedí v lavicích, neplánují si dnešní odpoledne, neřeší dilema, kam jít na hřiště, nedomlouvají se, s kým půjdou zítra do školy. Jen sedí.